CLASICO TRADING P.R. CHINA.

Ya Guang Shanzhou Industrial Area. Sanxiang, Zhong Shan, Guangdong

Tel: 86-76086332323     Fax: 86-76086363881

?????? – ?????? 13923311290

?????????????? / ?: 0760-86332323